Os [Caveira Vermelha] Statistics [_CV_]

WG clan page
Update Clan (will take a while)
Players
38
Average WN8
939
Recent WN8
1,201
Average Win Rate
47.91%
Average Battles
14,743
Total Battles
560,250

Players

Total: 38
Nick Name Battles Win Rate WN8 Recent Win Rate Recent WN8 Last Battle
Jambock_Nais [_CV_] 29,405 52% 1,564 51% 1,440 May 23, 2020 @ 6:32 pm
Pokomaier [_CV_] 2,269 53% 1,485 55% 1,738 May 23, 2020 @ 3:05 pm
andrerd2 [_CV_] 22,052 52% 1,393 53% 1,822 May 31, 2020 @ 10:43 am
RonnyFX [_CV_] 12,834 49% 1,385 49% 1,385 May 27, 2020 @ 5:12 pm
CocaCola_Pesadao [_CV_] 6,987 51% 1,358 53% 1,548 May 24, 2020 @ 10:37 pm
CLR_BETA [_CV_] 23,783 51% 1,286 54% 1,520 May 24, 2020 @ 4:36 pm
huntermeci [_CV_] 17,076 50% 1,236 56% 1,707 May 20, 2020 @ 7:41 pm
LuiXTJK [_CV_] 46,605 48% 1,236 47% 1,610 May 23, 2020 @ 10:17 pm
MassiveStrike [_CV_] 11,172 50% 1,217 51% 1,349 May 29, 2020 @ 9:02 am
warrior_FC [_CV_] 5,910 50% 1,156 48% 957 May 28, 2020 @ 11:30 pm
diorgenesalmeida [_CV_] 23,284 48% 1,120 47% 1,220 May 19, 2020 @ 10:23 pm
eet2osorio [_CV_] 22,134 48% 1,093 46% 1,328 June 02, 2020 @ 1:31 pm
Ian_FX [_CV_] 6,387 48% 1,034 48% 1,034 May 10, 2020 @ 11:18 am
fabiano1041 [_CV_] 18,916 47% 1,002 48% 1,305 May 05, 2020 @ 9:32 pm
pikoncio_br [_CV_] 9,973 47% 979 49% 1,212 May 21, 2020 @ 12:48 pm
legionario_Gameplay [_CV_] 12,669 48% 974 48% 974 May 24, 2020 @ 4:32 pm
demair123 [_CV_] 13,677 49% 970 51% 1,547 May 23, 2020 @ 10:23 am
caiopelechate [_CV_] 7,666 49% 962 49% 962 October 07, 2019 @ 7:31 pm
Balasox [_CV_] 11,025 49% 944 49% 1,086 May 28, 2020 @ 8:52 pm
TheMod_1 [_CV_] 13,990 47% 937 48% 1,470 May 23, 2020 @ 9:43 am
Groenendael [_CV_] 23,479 49% 932 47% 1,067 May 31, 2020 @ 5:24 pm
ThiagoDukas [_CV_] 10,637 48% 887 52% 1,372 May 23, 2020 @ 5:13 pm
destruidordetank_2016 [_CV_] 9,364 49% 863 52% 1,283 May 27, 2020 @ 10:55 am
Wireshark612 [_CV_] 11,809 48% 850 52% 906 June 01, 2020 @ 7:51 pm
Renan_Amorin [_CV_] 9,749 47% 810 49% 1,100 May 23, 2020 @ 3:32 pm
Evilasio14 [_CV_] 3,597 47% 800 46% 1,113 May 08, 2020 @ 1:08 am
ledloko [_CV_] 16,960 46% 766 46% 766 May 16, 2020 @ 11:00 pm
B_A_Johny [_CV_] 16,770 47% 765 34% 865 May 18, 2020 @ 8:49 pm
xadoballa [_CV_] 25,391 47% 745 50% 1,435 May 31, 2020 @ 11:26 am
Spider2203 [_CV_] 49,199 46% 736 47% 933 May 22, 2020 @ 12:07 pm
Forasteiro015 [_CV_] 8,729 46% 706 46% 2,928 May 27, 2020 @ 8:19 pm
warrior_FC_1 [_CV_] 4,142 48% 659 48% 659 May 03, 2020 @ 3:01 pm
cargapesada [_CV_] 2,813 46% 592 47% 811 October 25, 2019 @ 7:21 pm
_Rufus_Lenhador_ [_CV_] 22,510 45% 513 45% 513 May 29, 2020 @ 10:38 pm
LatrelGamer [_CV_] 5,447 45% 474 48% 645 April 17, 2020 @ 10:00 pm
EXPLOSIVEMACHINE [_CV_] 9,504 46% 459 49% 682 June 01, 2020 @ 8:47 pm
EduDotta [_CV_] 6,558 44% 404 47% 632 May 28, 2020 @ 6:35 pm
Alecsandro_Candido [_CV_] 5,778 43% 391 46% 713 May 16, 2020 @ 12:40 pm
Total: 38

Let us know if you would like to see your banner here.
This is not an official WG website.
Any information presented here might not be 100% accurate.